Vad är revision

vad är revision

revision - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Vad är revision? Vad är en revisor? Varför behövs revision? Revisionens mål: trovärdig information. Revisorns uppgifter. Redovisningsrevision – granskning av informationskvalitet. Förvaltningsrevision. Revisionens omfattning och inriktning. Olika slag av risker och. Vad är revision. Revision innebär att Skatteverket beslutar att granska uppgifter du lämnat till oss som underlag för cedarlake.info din deklaration. Syftet med revisionen är att din skatt ska bli precis så stor som den ska vara enligt lag. Resultatet av revisionen är liksom beslutet om den sekretesskyddat och alla tjänstemän som vet.

Vad är revision - Kia Optima

Inom den kommunala sektorn kommuner, landsting och regioner väljs revisorerna av resp. I lagarna finns särskilda likartade bestämmelser om revisionsberättelsen och annan rapportering från revisorn. I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Ja tack, jag vill veta mer om e-conomic bokföringsprogram. Planeringsfasen och bokslutsgranskningsfasen följs ofta av ett möte med kunden. Revision En revision innebär att en revisor eller flera revisorer på ett kritiskt sätt granskar ett företags eller förenings redovisning och förvaltning, gör bedömningar samt att man även yttrar sig om dom. vad är revision

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *