Skattekategori k

skattekategori k

Vid frågor eller synpunkter ber vi er i första hand att kontakta bankens rådgivare. Om sådan saknas, tag kontakt med Swedbank Försäkring AB, Pension Företag, på telefon Förklaring. Begrepp. Skattekategori: T: Tjänstepension, K: Kapitalförsäkring, P: Pensionsförsäkring. Skattekategori. jag har fått följande faktura med olika försäkringar på (skattekategori inom parantes): olycksfall (K) Sjukvård (K) Tjänstegruppliv (K) Tjänstepension Fond (T) i villkoren för sjukvårdförsäkringen står det: "Om arbetsgivare betalar anställds premie för sjukvårdsförsäkring (eller om den anställde betalar premien. Livförsäkring där utfallande belopp betalas ut periodiskt (regelbundet), under förutsättning att den försäkrade eller eventuell medförsäkrad lever. Om både den försäkrade och den medförsäkrade avlider, upphör försäkringen att gälla och utbetalningarna stoppas. En livränteförsäkring kan vara K-klassad (kapitalförsäkring).

Skattekategori k - grs fortfarande

Hur skall den behandlas, om Sundströms uppfattning är  riktig? Med utgångspunkt härifrån  klassificera försäkringsbolagen fr. Den garanti, som ibland påkopplas en livränta, har till uppgift att  bereda skydd åt den försäkrades efterlevande, särskilt maka och barn. Den senare delen skulle åtnjuta skattelindring. Sedan livräntan  blivit aktuell, blir dess kapitaliserade värde föremål för förmögenhets beskattning. skattekategori k

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *